12 kwietnia członkowie, członkinie, oraz sympatycy inicjatywy Obywatele RP zorganizowali pikietę przed Ministerstwem Sprawiedliwości, podczas której odczytali oświadczenie dotyczące kryzysu humanitarnego przy granicy polsko-białoruskiej. Jak to w przypadku Obywateli RP, oświadczenie to wprost, bez ogródek, ostro i dosadnie odzwierciedla rzeczywistość.

W oświadczeniu wymienione są osoby pełniące najważniejsze funkcje publiczne, które „na równi z bezpośrednimi sprawcami ponoszą odpowiedzialność za zbrodnicze i naruszające prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej działania i zaniechania. […] W wymiarze realnym dzisiaj to współodpowiedzialność za tysiące nielegalnych wywózek, około trzystu zaginionych osób i czterdzieści ofiar śmiertelnych”. Oświadczenie podpisało ponad 170 osób, którym „żaden immunitet nie przysługuje”.

Pikieta i oświadczenie są równocześnie wsparciem Janka Ochojska, wobec której kilka tygodni temu minister sprawiedliwości polecił wszcząć z urzędu postępowanie karne, w związku z jej wypowiedziami o odpowiedzialności polskich władz za kryzys przy granicy polsko-białoruskiej.

Dziękujemy Obywatelom RP za zwracanie uwagi opinii publicznej na wciąż trwający kryzys, a także wspieranie Janki Ochojskiej oraz wszystkich osób zaangażowanych w pomoc ofiarom tego kryzysu. My także wspieramy Jankę, wspieramy Obywateli RP, i wszystkie osoby działające na rzecz uchodźców oraz rozwiązania kryzysu przy polsko-białoruskiej granicy!

Skip to content