47 296 tysięcy wywózek wykonała Straż Graniczna od sierpnia 2021 roku.

Straż Graniczna udzieliła odpowiedzi na pytania zadane w ramach wniosku o udzielenie informacji publicznej. Pytania, które wcześniej zadał Piotr Czaban, pozostały bez odpowiedzi; ponownie zadał je Grzesiek Gołębiowski – wolontariusz Stowarzyszenia Egala. Poza podaniem powyższej liczby wywózek, czyli „czynności zawrócenia do linii granicy państwowej”, w swojej odpowiedzi Straż Graniczna przyznaje między innymi, iż:

– „osoby zawraca się do linii granicy państwowej w miejscu bezpiecznym” (cokolwiek to znaczy – przypis nasz)
– dane osób odstawianych do linii granicy oraz dokumentacja takich czynności sporządzane są „w zależności od okoliczności i podstawy realizacji zadania” (czyli nie zawsze, a może nawet z rzadka – przypis nasz)
– czynności zawracania do granicy państwowej są realizowane także wobec osób nieletnich, a dane takich osób nie są gromadzone – toteż w szczególności nie wiadomo, w jakim wieku była najmłodsza wywieziona osoba
– podczas wywózek funkcjonariuszom Straży Granicznej towarzyszą też psy: „Jedną z form pełnienia służby jest wykorzystanie psów służbowych o różnej specjalności: tropiąco-patrolowe, tropiące i patrolowo-obronne”
– Straż Graniczna nie ma danych na temat osób, które zostały odstawione do linii granicy, i które później zostały znalezione martwe w Polsce; nie wiadomo, ile takich osób było.

Szczegóły w załączonym piśmie – zachęcamy do zapoznania się z nim. Zwracamy w szczególności uwagę, iż:
– w piśmie tym komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wyraził zgodę na udzielenie dostępu do informacji publicznej, którego to przecież jest zobowiązany udzielić bez żadnych warunków ani wyrażania zgody
– sądy już kilkukrotnie wydały wyroki stwierdzające, że push-backi, czyli „czynności zawracania do linii granicy”, są nielegalne i sprzeczne z przepisami prawa krajowego, w tym Konstytucji RP, oraz międzynarodowego; mimo takich wyroków, Straż Graniczna w dalszym ciągu push-backi wykonuje.

Liczba 47 296 oznacza, że tysiące ludzi (biorąc pod uwagę, iż niektóre osoby zostały wywiezione wielokrotnie), w tym dzieci, zostały narażone (część z nich wielokrotnie) na cierpienie i niebezpieczeństwo utraty życia. O wielu osobach, które życie utraciły, już wiemy; kilka osób przy granicy polsko-białoruskiej zmarło w tym miesiącu. Wiemy też o kilkuset osobach zaginionych w tym obszarze. Liczba 47 296 symbolizuje zaprzeczenie norm i praw człowieka, przyjętych przez międzynarodową społeczność po największych tragediach XX wieku. O wszystkim tym głośno i rzetelnie powinny informować media, liczba 47 296 powinna we wszystkich mediach wybrzmieć.

Skip to content