Aktywistka winna. Wyrok w sprawie Elżbiety Podleśnej

W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy we Włodawie orzekł, iż Elżbieta Podleśna jest winna znieważenia policjanta podczas mającej miejsce prawie dokładnie rok temu akcji ratowania tonących w przygranicznym bagnie Syryjczyków. Sędzia Andrzej Bronisz nakazał jej zapłacić 1000 zł grzywny. Zarzut i takie rozstrzygnięcie uznajemy za karygodne. I mówią one coś więcej nie tyle o Elżbiecie Podleśnej, co o prokuraturze, policji, a także – co najsmutniejsze – o sądach. O prokuraturze i policji – istotnych aktorach tego procesu – już dobrze wiemy, co myśleć. O sądach wiemy tyle o ile.W dniu wczorajszym sąd w Białymstoku orzekł, że pushback pewnej irackiej rodziny był bezprawny, oraz podważył przepisy legalizujące takie działania. W dniu dzisiejszym sąd we Włodawie skazał osobę, która przede wszystkim starała się, by do innego pushback’u nie dopuścić. Uwzględniając cały kontekst dzisiaj rozpatrywanej sprawy, wyroki te nie są spójne. Jeśli sądy nie będą wolne i nie będą mówić jednym głosem, to w końcu nie będzie tu wolnych obywateli. Jeśli nie będzie wolnych i świadomych obywateli, to nie będzie też wolnych sądów.Elżbieta Podleśna wyrok komentuje tak: „Jestem bardzo poruszona tym, że sąd nie uwzględnił kontekstu całej sytuacji. Bo jeśli nie będziemy uwzględniać kontekstu, to daleko nie zajedziemy. Mówię w liczbie mnogiej jako o państwu, o wymiarze sprawiedliwości. Bo w ten sposób produkuje się społeczeństwo, które jest posłuszne, podporządkowuje się, wykonuje wszelkie polecenia kogokolwiek, kto dysponuje władzą. W ten sposób tworzy się armię, a nie społeczeństwo obywatelskie.”Dziś wspieramy Elżbietę Podleśną i wierzymy, że odwołanie od wyroku będzie skuteczne. Nigdy nie będziesz szła sama!Szczegóły zeszłorocznej akcji opisane oraz informacje o pierwszej rozprawie w dniu 8 lipca są tu:

https://oko.press/na-bagnie-umierali-ludzie-policjant-poczul-sie-zniewazony-elzbieta-podlesna/

Więcej informacji o dzisiejszym wyroku:

https://miasta.tokfm.pl/miasta_tokfm/7,185052,28919539,pomogla-uchodzcom-na-bagnach-w-lesie-dzis-sama-ma-klopoty.html

Skip to content