DEMENTUJEMY KŁAMSTWA SG!

Prawda to zgodność słów z rzeczywistością. Słowa ppor. Michalskiej, rzeczniczki Straży Granicznej, słyszymy w pierwszej części poniższego nagrania. W części drugiej nagrania słychać, jak ta rzeczywistość wygląda. Słowa Michalskiej rzeczywistość zakłamują i prawdą nie są.
W drugiej części nagrania słyszymy funkcjonariuszy wyzywających wiezionych na bagna i na granicę z Białorusią uchodźców. Podczas tej wywózki uchodźcy zapewniają, że uciekają przed wojną w Syrii, oraz proszą o ochronę i udzielenie azylu – które zgodnie z przepisami prawa powinny zostać im udzielone. W odpowiedzi od funkcjonariuszy słyszą przekleństwa i obraźliwe wypowiedzi, z których najłagodniejsze to stwierdzenie „tu jesteście nielegalnie” oraz polecenie „zamknij ryja”.
Niniejszym stwierdzamy, że to działania funkcjonariuszy, których świadectwem jest poniższe nagranie, są nielegalne – natomiast zamilknąć powinni wszyscy ci, którzy w żywe oczy kłamią.
Rota ślubowania funkcjonariusza Straży Granicznej zawiera takie słowa: „Ślubuję ściśle przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego […] strzec dobrego imienia służby, honoru i godności, a także przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza Straży Granicznej”.
Konstytucję i obowiązujący porządek prawny łamiecie uporczywie, a swoje dobre imię, honor, i zasady etyki już dawno pogrzebaliście.
Pomaganie jest legalne, to przemoc jest przestępstwem.

Skip to content