Dziękujemy!

Pragniemy podziękować pani Monice z Pszczyny, która objęła swoim regularnym wsparciem ciężarną kobietę z Kamerunu – teraz już mamę z synkiem, który urodził się w październiku ubiegłego roku w Białej Podlaskiej. Chłopczyk ma już prawie 5 miesięcy, rozwija się prawidłowo.
W lipcu 2022 roku Kamerunka w ciąży trafiła do szpitala w Hajnówce. Po zakończeniu leczenia odebrała ją Straż Graniczna. Kobieta złożyła wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce, po czym trafiła do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Pod koniec sierpnia 2022 roku została z niego zwolniona i do porodu przebywała w otwartym ośrodku w Białej Podlaskiej. Obecnie mieszka w Krakowie, pod opieką jednej z fundacji wspierających ludzi w drodze. Oczekuje na decyzję o udzieleniu ochrony międzynarodowej od Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców.
Utrzymanie się w Polsce jest bardzo trudne. Jak podaje Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC): „Obecnie kwota świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu wynosi dziennie 25 złotych na osobę samotnie gospodarującą i odpowiednio mniej w przypadku pobytu w Polsce z członkami rodziny. Oznacza to, że osoba samotnie gospodarująca otrzymuje 750 PLN miesięcznie, rodzina dwuosobowa 1200 PLN, rodzina trzyosobowa 1350 PLN, zaś czteroosobowa 1500 PLN. Kwoty ta nie były waloryzowane od 2005 r. Należy stwierdzić, że kwoty wypłacane obecnie cudzoziemcom na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu są niższe niż minimum socjalne (wyznaczające próg ubóstwa). Jednocześnie, cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej nie są uprawnieni do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, nie mogą również podjąć pracy zarobkowej przez pierwsze 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, a ich jedynym dochodem są świadczenia socjalne zapewniane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Z doświadczenia HFPC wynika, że większość tego świadczenia pochłaniają koszty związane z wynajęciem i utrzymaniem mieszkania, co powoduje, że pozostała kwota jest niewystarczająca do zapewnienia godnego poziomu życia. Wysokość tego świadczenia nie pozwala bowiem na zagwarantowanie odpowiedniego poziomu życia cudzoziemców ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej, w tym na utrzymanie i ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego.”
Jeszcze raz podkreślamy wielką rolę wszelkich form wsparcia udzielanych przez Polaków. Pani Monika zareagowała na jeden z naszych postów z prośbą o wsparcie kobiety ciężarnej. Już kolejny raz realizuje wysyłkę do młodej mamy i jej synka, okazując serce, solidarność, człowieczeństwo, siostrzaną pomoc. Dziękujemy!

Skip to content