„Dziewczyny wracały z interwencji humanitarnej jakoś nad ranem. Nagle przed nimi pojawił się mężczyzna z długa bronią (chyba z Wojsk Obrony Terytorialnej), wycelował w nie, przeładował broń i zaczął krzyczeć – GLEBA! GLEBA! Młody chłopak, chyba sam przestraszony. Potem przepraszał.”

Przedstawiamy sprawozdanie z działań antyrepresyjnych Grupy Granica, realizowanych przez Kolektyw Szpila i Helsińska Fundacja Praw Człowieka od początku trwania kryzysu humanitarnego (jesieni 2021 r.) do końca grudnia 2022 r. Raport przedstawia formy represji wobec osób niosących pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej w 2021 i 2022 roku. Wśród nich znajdują się m.in.:
🔸wielogodzinne przetrzymywanie w lesie w atmosferze zastraszana i braku informacji;
🔸agresja werbalna;
🔸przemoc fizyczna.


Od początku 2022 r. zaobserwowano też wzmożoną tendencję do stawiania aktywistom i aktywistkom niosącym pomoc humanitarną poważniejszych zarzutów z kodeksu karnego, a także wzrastającą agresję i nadużywanie środków przymusu bezpośredniego przez polskich mundurowych.
Autorzy i autorki raportu zaznaczają też, że nie jest wykluczone, że aktywistki i aktywiści będą musieli zmierzyć się z falą kolejnych represji.

Każda osoba udzielająca pomocy humanitarnej na pograniczu polsko-białoruskim, którą spotykają represję, może uzyskać darmową pomoc prawną pod numerem: +48 785 931 935.
Pomoc, zapewniona przez Kolektyw Szpila i Helsińską Fundację Praw Człowieka, jest dostępna przez całą dobę.
Raport wskazuje też, że postanowienia sądów jednoznacznie pokazują, że celem represji ze strony służb mundurowych jest wywołanie tzw. efektu mrożącego, który zniechęci lub zastraszy osoby udzielające pomocy humanitarnej na pograniczu.
W zdecydowanej większości spraw sądy umarzają postępowania, wydają wyroki uniewinniające i nie uwzględniają wniosków o areszt tymczasowy. Jednocześnie w treści postanowień wskazują, że konieczność niesienia pomocy osobom jej potrzebującym nie powinna podlegać żadnej wątpliwości. Orzeczenia sądu potwierdzają to, co powtarzamy od dawna: pomaganie jest legalne!

https://hfhr.pl/aktualnosci/sprawozdanie-z-dzialan-antyrepresyjnych

Skip to content