Jakub Ławniczak został laureatem XIV edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2022

Współpracujący z nami, społecznie zaangażowany prawnik. Mądrość i wrażliwość społeczna w jednym.

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła XIV edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, który dorocznie jest organizowany przez samorząd radcowski i cieszy się wielką popularnością w środowisku. Konkurs został stworzony w celu realizacji idei nagradzania tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i bezinteresowna pomoc została dostrzeżona przez innych. Przyznawane wyróżnienia są najszlachetniejszą formą podziękowania i wdzięczności, jaką mogą otrzymać Laureaci Konkursu. Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszeni wszyscy radcy prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżnili się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych lub grup osób dotkniętych klęskami.

Serdecznie gratulujemy Panu Mecenasowi!

źródło: Krajowa Izba Radców Prawnych

Skip to content