konferencja „Borders, Edges and Interfaces”

W dniach 13-18 lutego 2023 na uniwersytecie Ben-Gurion odbyła się konferencja „Borders, Edges and Interfaces”, organizowana przez Association for Borderlands Studies w Ejalt w Izraelu. Konferencja poświęcona była sytuacji na różnych granicach na całym świecie. Wzięło w niej udział ponad 250 naukowców i naukowczyń z całego świata, z 10 dziedzin naukowych.

W konferencji wziął też udział zespół koordynujący inicjatywę Badacze i Badaczki na granicy w składzie Kamila Fiałkowska Kamila Fiałkowska (Centre of Migration Research), Natalia Judzińska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk), Mateusz Krępa i Katarzyna Winiarska (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW); oraz Katarzyna Potoniec z Egali i także z Badacze i Badaczki na granicy. Podczas konferencji zespół Badaczek i Badaczy na Granicy zorganizował sesję zatytułowaną „Humanitarian crisis on the Polish-Belarusian border”, w ramach której przedstawione zostały różne zagadnienia związane z kryzysem humanitarnym, który ma miejsce na „naszej” granicy. Konferencja była też okazją do wymiany doświadczeń z osobami, które prowadzą działania na innych granicach i szlakach migracyjnych, m.in. na szlaku bałkańskim i arktycznym.

Naukowe spojrzenie na kryzysy humanitarne jest także istotne. Pozwala ono na opisanie takich kryzysów, zrozumienie ich specyfiki, źródeł, oraz znajdywanie sposobów na ich rozwiązywanie. Takie też były cele naszego pobytu na tej konferencji.

Strona konferencji:

Autorka zdjęcia: Natalia Judzińska
Skip to content