Liderka Równości województwa podlaskiego – taki tytuł otrzymała Kasia Poskrobko z Egali! Serdecznie gratulujemy!

Kasia została laureatką II edycji plebiscytu „16 Liderek Równości”, organizowanego przez Ambasadę Brytyjską w Warszawie (British Embassy Warsaw) i Stowarzyszenie Kongres Kobiet wraz z ForbesWomen. Nagrody laureatkom zostały wręczone podczas uroczystej gali w dniu 25 marca. W laudacji podczas gali Kasię przedstawiono tak:

„Kasia Poskrobko jest wolontariuszką Grupy Granicy, a także lokalnego szpitala. Działa w obszarze pomocy humanitarnej przy granicy polsko-białoruskiej. W swoich działaniach kieruje się dewizą: nie ma ludzi nielegalnych.”

Plebiscyt „Liderki Równości” „ma na celu przede wszystkim docenienie i promowanie lokalnych liderek działających na rzecz osiągnięcia szeroko rozumianej równości płci w ich społecznościach”. Zgodnie z regulaminem konkursu, przy wyborze laureatek brane były pod uwagę następujące kryteria:

– laureatka aktywnie wyróżnia się w propagowaniu równości płci, niedyskryminacji i inkluzywności w swojej lokalnej społeczności;

– laureatka podejmuje lokalne inicjatywy mające na celu osiągniecie równouprawnienia, w szczególności w celu zwalczanie przemocy wobec kobiet, przemocy domowej, likwidacji luki płacowej, promowania kobiet w biznesie, nauce i polityce, oraz wyrównania szans kobiet należących do mniejszości narodowych, etnicznych, seksualnych i płciowych;

– laureatka swoja działalnością i postawą promuje różnorodność i tolerancje, w tym działania na rzecz społeczności LGBTQ+, oraz wspiera praktyki mające na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji;

– laureatka podejmuje inicjatywy mające na celu wyrównanie szans kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej lub materialnej, samotnych matek, lub kobiet z niepełnosprawnościami;

– laureatka potrafi wykazać efekty swojej działalności poparte przez konkretne inicjatywy lub zmiany, jakie zaszły w jej lokalnej społeczności.

To dla nas zaszczyt i cieszymy się bardzo, że możemy współpracować z osobą, która wykazuje się takimi przymiotami. Wszystkim życzymy, by w Waszym bliższym i dalszym otoczeniu równości było jak najwięcej. Natomiast gdyby jej brakowało, to dzwońcie do Kasi – i bądźcie jak Kasia!

Skip to content