Nagroda Tischnera

Mamy przyjemność poinformować, iż Grupa Granica wraz z warszawskim oddziałem KIK (KIK – Klub Inteligencji Katolickiej) zostali laureatami tegorocznej nagrody Tischnera w kateorii „zaangażowanie społeczne”.

Członkowie jury ogłaszając laureatów podkreślali: „Grupa Granica i współpracujący z nią wolontariusze warszawskiego KIK-u przypomnieli, że prawdziwa solidarność nie dzieli bliźnich na swoich i obcych”. Informacje o nagrodzonych można znaleźć tu:

www.nagrodatischnera.pl/grupa-granica-czyli-nagroda-tischnera-2022-w-kategorii-zaangazowanie-spoleczne

oraz tu:

http://www.nagrodatischnera.pl/warszawski-kik-z-nagroda…

Ponadto, laureatem nagrody w kategorii „pisarstwo” został Zbigniew Nosowski:

http://www.nagrodatischnera.pl/zbigniew-nosowski-czyli…

Nagrody zostały wręczone podczas gali, która odbyła się wczorajszego wieczora. Częścią gali był też wykład Tischnerowski wygłoszony przez prof. Bogdana de Barbaro, dyskusja z laureatami o odwadze prowadzona przez Wojciecha Bonowicza, oraz występ zespołu Chvost.

Jako jedna z organizacji wchodzących w skład Grupy Granica dziękujemy za tak znamienite wyróżnienie. Ponadto, korzystając z tej okazji, pragniemy także przypomnieć postać patrona nagrody, i w szczególności jego głośną myśl, z góralskiej filozofii się wywodzącą. Początek tej myśli dedykujemy dziś wszystkim, a jej koniec – naszym oponentom. Mianowicie, Tischner twierdził, iż są trzy prawdy: prawda, tys prawda i g…o prawda. Prawda zatem jest taka, że nie ma wartości większej niż ludzkie życie, a wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób przyczyniają się do jego ratowania w związku z trwającym już od ponad roku kryzysem na białoruskiej granicy, po raz kolejny w historii ustanawiają wzorzec moralny i zasługują na najwyższe uznanie. Natomiast naszym oponentom – tym, którzy łamią prawo stosując łapanki i wywózki; którzy mając władzę i środki narażają ludzi na życia utratę; którzy nie pozwalają potrzebującym dostarczyć żywności, leków i schronienia; którzy szerzą propagnadę i wypisują kłamstwa i niegodne słowa na przeróżnych forach, w tym i naszym – mówimy głośne: g…o prawda!

Skip to content