Niedopuszczalne słowa prezydenta

Dureń -r•nia; -r•nie, -r•niów a. -r•ni – rzeczownik, rodzaj męskoosobowy, pot. człowiek mało inteligentny, obraźliwa forma zwrotu do mężczyzny.

Wg. słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego to: „człowiek głupi, głupiec, bałwan” lub wg WSJP to pot. pejorat. „mężczyzna uważany za wyjątkowo głupiego”.
Synonimy: durnota, matoł, głąb, pacan, patafian, palant, kałmuk, mongoł, nieuk, bałwan, bęcwał, głupiec, głupek, cymbał, debil, idiota, imbecyl, jełop, kretyn, młotek, tępak, tuman, osioł, palant, przygłup, półgłówek, półinteligent, ćwerćinteligent

Zdrajca -cę; -cy, -ców – rzeczownik, rodzaj męskoosobowy. Wg. Słownika języka polskiego to:
1.«ten, kto zdradza swój kraj, naród itp.»

  1. «ten, kto odstępuje od wyznawanych ideałów, wartości itp.»
  2. «o kimś, kto oszukuje kogoś»
    Synonimy:
    renegat, judasz; st.pol. zdradźca renegat, odstępca, odszczepieniec, rozłamowiec, przechrzta, † zaprzaniec, kolaborant, kolaboracjonista, wiarołomca, sprzedawczyk, szpieg, donosiciel, agent, konfident, judasz, faryzeusz, kret, bazyliszek, lis, żmija, posp. kabel, posp. kapuś, †przeniewierca, † zaprzedaniec.

Dureń oraz Zdrajca wg definicji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Prezydent RP) Andrzeja Dudy – zgodnie z Konstytucją najwyższego przedstawiciela polskich władz, gwaranta ciągłości władzy państwowej, najwyższego organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, który czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnika Sił Zbrojnych:

– osoba, która bezwzględnie ratuje innym ludziom życie;
– osoba , która podaje jedzenie głodnym ludziom,
– osoba, która podaje wodę spragnionym ludziom,
– osoba, która ogrzewa zziębniętych ludzi,
– osoba, która leczy innych ludzi,
– osoba, która wspiera innych ludzi,
– osoba, która nie jest obojętna ludzkiemu cierpieniu,
– osoba, która sprzeciwia się przemocy stosowanej na innych ludziach.

Skip to content