Trafią one do osób wyznania rzymskokatolickiego przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku.

Serdeczne podziękowania składamy również Kluby „Tygodnika Powszechnego”, od których otrzymaliśmy biblie w języku francuskim, a także Biblioteki bez granic, które wsparły nas bibliami w języku perskim. Podziękowania należą się także osobie prywatnej, która przekazała nam Nowy Testament w języku arabskim.

Wasze wsparcie jest dla nas bardzo ważne!