PODZIĘKOWANIA!

Jesteśmy wzruszeni i kierujemy nasze ogromne podziękowanie do międzynarodowej, niezależnej medycznej organizacji humanitarnej – Lekarze bez Granic, znanej na świecie pod nazwą Médecins Sans Frontières / MSF i Doctors without Borders oraz do Polska Akcja Humanitarna (PAH).

Grupa aktywistów ze Stowarzyszenia Egala, która opiekuje się cudzoziemcami trafiającymi z granicy polsko-białoruskiej do szpitala, otrzymała od organizacji 100 sztuk pakietów kosmetycznych (męskich i damskich). Pakiety zostaną rozdysponowane dla przebywających w szpitalu osób.

  • Organizacja Lekarze bez Granic powstała w wierze, że wszyscy ludzie mają prawo do opieki medycznej, i że to prawo jest ważniejsze niż granice państwowe.
  • Polska Akcja Humanitarna to organizacja pozarządowa, której celem jest udzielanie pomocy humanitarnej i rozwojowej osobom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych.
  • Dziękujemy za to wsparcie oraz obecność w trwającym kryzysie humanitarnym.
Skip to content