Pomoc pilnie potrzebna!

O wsparcie naszych działań już apelowaliśmy. Dziś więcej szczegółów – jak pomóc osobom zamkniętym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. W ramach naszych działań pomagamy osobom przebywającym w takim ośrodku w Białymstoku.

Po pierwsze trzeba wiedzieć, że warunki w takich ośrodkach są gorsze niż w więzieniach. Od dawna zwraca na to uwagę Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT), reprezentujący Rzecznika Praw Obywatelskich. W ostatnim raporcie KMPT, z czerwca 2022, opisane są nieprawidłowości takie jak „przeludnienie, braki kadrowe, nieprzyjazna infrastruktura, systemowe naruszenia prawa migrantów do opieki medycznej i psychologicznej, masowe kierowanie zatrzymanych do takich ośrodków przez sądy, które nie stosują środków wolnościowych. […] Zmniejszona do 2 metrów kwadratowych przez MSWiA minimalna powierzchnia na cudzoziemca w ośrodkach jest niezgodna z międzynarodowymi standardami i niższa niż w przypadku osadzonych w więzieniach.” W ośrodkach miały miejsce „samookaleczenia i próby samobójcze, dochodziło do protestów głodowych i buntu. […] Według stanu na 31 grudnia 2021 r. w tych ośrodkach pozbawionych wolności było prawie pół tysiąca dzieci. Były przypadki kierowania ich do placówek dla dorosłych mężczyzn. Zostali przez to narażeni na ryzyko przemocy, w tym seksualnej.”
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/kmpt-cudzoziemcy-strzezone-osrodki-raport

Kto i jak może pomóc?

Osoby z Białegostoku i okolic – możecie bezpośrednio wesprzeć konkretne osoby zamknięte w białostockim ośrodku! W szczególności:

  • nasz koordynator przekaże namiar konkretnej osoby
  • osobę taką należy odwiedzić (lub napisać) i dowiedzieć się, jakich dóbr materialnych i niematerialnych potrzebuje
  • dobra materialne (np. ubrania, kosmetyki) można zorganizować (korzystając m.in. z zasobów naszego magazynu), spakować, i taką paczkę dostarczyć osobie w ośrodku
  • dobra niematerialne to rozmowa (wystarczy tłumacz w smartfonie!), czuły gest, pomoc w kontkacie z bliskimi, dopilnowanie zapewnienia przez ośrodek opieki medycznej, kontakt e-mailowy, itd.
  • wielką wartość będą miały wizyty regularne i kontakt długookresowy
  • wyższy stopień wtajemniczenia: można zostać pełnomocnikiem prawnym takiej osoby
  • osoby chętne do pomocy prosimy o kontakt na Messengerze

Osoby nie tylko z (okolic) Białegostoku:

  • można skompletować i przysłać nam paczkę dla konkretnej osoby; osoby zainteresowane prosimy o kontakt na Messengerze
  • można wpłacić każdą kwotę na nasze konto (numer poniżej) – dzięki wpłatom możemy uzupełniać zapasy w naszym magazynie, z których kompletowane są paczki

Dziękujemy za Wasze wsparcie! Bez niego nie moglibyśmy działać, a stan osób w ośrodkach byłby jeszcze gorszy.

Pomaganie jest legalne, to przemoc jest przestępstwem!

Grupa Granica – ruch społeczny, który powstał w odpowiedzi na kryzys humanitarny.

Stowarzyszenie Egala

Dane do przelewów>>>

Tytuł przelewu: „darowizna na cele statutowe”.

Skip to content