Tak wygląda nasza rzeczywistość. Nic się nie zmienia.
Od roku nie jesteśmy w stanie tego pojąć – dlaczego to jest możliwe, dlaczego nie budzi to powszechnego oburzenia.