Raport HFPC

Ukazał się raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podsumowujący 11 miesięcy kryzysu humanitarnego.
Lektura z tych najcięższych. Słowa kluczowe: uchodźcy, wywózki, cierpienie, śmierć, represje, kryzys, strefa. Wiele mówiący tytuł: „Gdzie prawo nie sięga”.
Spodziewaliśmy się, co w nim będzie – i rzeczywiście tam jest. Czemu zatem należy go czytać? Z tych samych powodów, dla których czytamy Nałkowską, Arendt, Aleksijewicz, Tokarską-Bakir. W nadziei, niestety często płonnej, że zbrodnie opisane nie powtórzą się w przyszłości. By zrozumieć korzenie zła. Dlatego dzisiaj czytamy Katarzynę Czarnotę i Martę Górczyńską.
Ich tekst to nie tylko raport. To też współczesna literatura faktu, lektura obowiązkowa, której jednakże do programów nauczania nikt nie wpisze. A ostatni rozdział, o eufemistycznym tytule „Wnioski i rekomendacje”, to w istocie akt oskarżenia państwa o nazwie Polska, jego władz i funkcjonariuszy, a także Unii Europejskiej. Czy też nas samych, naszego społeczeństwa? Niech to wszystko wreszcie rozstrzygną sądy – i te ziemskie, i wszelkie inne.
Grupa Granica – ruch społeczny, który powstał w odpowiedzi na kryzys humanitarny.

Raport pod adresem:

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Gdzie_Prawo_Nie_Siega-HFPC-30062022.pdf?fbclid=IwAR235Cp3cY6M_wHzf11aUv3OCwS-fFGQSzwD5ylgBKh6G9Ks45pXiCQOyMs

Skip to content