Raport z działalności stowarzyszenia Egala w październiku 2022 r.

W raporcie znajduje się kilka liczb, odnoszących się do osób potrzebujących pomocy. Jak dobrze wiemy, im większa liczba, tym trudniej uzmysłowić sobie dramat wszystkich reprezentowanych przez nią osób. Pamiętajmy zatem, że za każdą z tych liczb kryje się ból, strach, i cierpienie. Za każdą z nich kryje się również wysiłek i poświęcenie aktywistów, którzy cierpieniom starali się ulżyć, a strach przegonić. Poza bólem, strachem, i cierpieniem, w tych leśnych spotkaniach odnajdujemy także istotę człowieczeństwa.

– W październiku 2022 r. dotarliśmy z pomocą humanitarną do 88 osób.

– W październiku, z powodu zatrzymania, pushback-u, lub innych okoliczności, nie zdążyliśmy dotrzeć do 31 osób, które pomocy potrzebowały.

– W październiku dotarliśmy do 9 osób niepełnoletnich, w tym nastolatków i 10-letniego chłopca.

– W październiku dotarliśmy do 9 kobiet potrzebujących pomocy.

– W minionym miesiącu 13 spotkanych przez nas osób wymagało specjalistycznej opieki medycznej, m.in. w związku z urazami kończyn górnych i dolnych, urazem kręgosłupa, pobiciami, ranami, zapaleniem płuc.

– W październiku naszymi pojazdami przejechaliśmy 2121 kilometrów.

– Nasza najdłuższa interwencja trwała 12 godzin.

Podkreślamy, że powyższe liczby odnoszą się do działań stowarzyszenia Egala oraz osób z innych formalnych i nieformalnych grup, organizacji i wolontariuszy – Grupa Granica, KIK – Klub Inteligencji Katolickiej, Fundacja Bezkres, oraz zaangażowanych mieszkańców Podlasia – którzy wraz z nami w różnych interwencjach wzięli udział (nie jest to natomiast podsumowanie wszystkich działań Grupy Granica). Wszystkim tym organizacjom i osobom gorąco dziękujemy!

Dziękujemy też wszystkim innym osobom i organizacjom, które nas wspierają. W szczególności dziękujemy inicjatywie „Zupa na granicę” (https://zupanagranice.pl/).

Prosimy i apelujemy – pomagajcie i wspierajcie nas nadal! Jest już listopad, robi się coraz zimniej, niedługo przyjdzie zima – a końca kryzysu nie widać. Potrzebujących pomocy może być coraz więcej, a w tych warunkach pomagać jest coraz trudniej. Każda pomoc się liczy!

Skip to content