17 lutego 2023 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku orzekł, że zatrzymania aktywistek i aktywistów związanych z Punktem Interwencji Kryzysowej (PIK) KIK – Klub Inteligencji Katolickiej, z grudnia 2021 roku, były nielegalne, niezasadne i nieprawidłowe.

Konsekwencją zatrzymań był nalot policyjny na bazę KIK-u w grudniu 2021 r., który odbił się w mediach szerokim echem. W połowie grudnia 2021 roku kilkudziesięciu mundurowych wkroczyło do punktu pomocy humanitarnej prowadzonego przez KIK; funkcjonariusze dokonali przeszukania, przez 10 godzin (do 6. nad ranem) przesłuchiwali 4 wolontariuszy i zarekwirowali m.in. urządzenia przenośne służące do komunikacji, w tym telefony i komputery – zarówno prywatne, jak i te służące do codziennej pracy punktu.

Prokuratura prowadziła postępowanie w tej sprawie, to jest poszukiwała dowodów i ewentualnych oskarżonych. Badano sprawę m.in. pod kątem przemytu ludzi przez granicę, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze, uznawszy PIK za bazę przemytniczą, mylili się, co potwierdziła prokuratura w czerwcu 2022 r. umarzając postępowanie. Wskazano na brak danych uzasadniających możliwość popełnienia przestępstwa z art. 264 § 3 Kodeksu karnego (tj. przemytu ludzi).

Osoby, które zatrzymano tamtej nocy – w ramach odrębnego postępowania – złożyły zażalenia. Sąd orzekł, że funkcjonariusze w ramach swoich działań wobec aktywistów naruszyli przepisy prawa – zatrzymania były nielegalne, niezasadne i nieprawidłowe.

Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku wpisuje się w linię orzeczniczą potwierdzającą, że pomaganie jest legalne, a służby nie mają żadnych podstaw do zatrzymywania osób niosących pomoc ofiarom kryzysu humanitarnego na pograniczu polsko-białoruskim.

Osoby aktywistyczne reprezentowali adw. Anna Jaczun, adw. Anna Mazurczak oraz apl. adw. Artur Kula. Bardzo dziękujemy prawniczkom i prawnikom za działania przeciwko kryminalizacji pomocy humanitarnej i udowadnianie, że to, co robimy, jest legalne.