Trzy ofiary śmiertelnej polityki wywózek

[ENGLISH VERSION BELOW]
W czwartek, 16 lutego, na pograniczu polsko-białoruskim odnaleziono trzy kolejne ciała. To trzy kolejne ofiary śmiertelnej polityki wywózek. Trzy kolejne śmierci, których można było uniknąć.
Pierwsze ciało zostało znalezione ok. godz. 12 podczas akcji poszukiwawczej zorganizowanej przez POPH – Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Był to ciemnoskóry mężczyzna. Szef Prokuratury Rejonowej w Hajnówce przekazał, że przy zwłokach odnaleziono fotografie, na których jest postać mężczyzny w wieku 20-30 lat, a także kurtkę i spodnie. Jak poinformował później Czaban robi raban, udało się potwierdzić jego tożsamość i skontaktować z rodziną. Wszystkim bliskim składamy najszczersze kondolencje.
Kolejne dwa ciała wyłowiono dziś po południu z rzeki Świsłocz. Należały do kobiety i mężczyzny. Tożsamość zmarłych nie jest znana. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci. Niedługo otrzymamy więcej informacji.
Już we wrześniu 2021 roku apelowaliśmy do rządzących i podległych im służb, mówiąc, że jeżeli działania mundurowych nie ulegną zmianie, po roztopach ludzie będą znajdować kolejne ciała. Śmiertelna polityka wywózek i rażące naruszenia praw migrantów i migrantek skutkują kolejnymi ofiarami na pograniczu polsko-białoruskim.
Od początku kryzysu humanitarnego minimum 37 osób zmarło w drodze do bezpieczeństwa i godnego życia. Codziennie otrzymujemy zgłoszenia od osób, których bliscy w ostatnim czasie zaginęli na pograniczu.
Łącznie od początku kryzysu humanitarnego otrzymaliśmy zgłoszenia o prawie 300 osobach zaginionych. W niektórych przypadkach po paru miesiącach odnajdywane są ciała poszukiwanych. Być może nigdy nie dowiemy się, ile osób naprawdę zginęło na pograniczu.
Stoimy solidarnie z każdą ofiarą przemocy i nieludzkiej polityki rządzących.
Domagamy się wzięcia odpowiedzialności za kolejne ofiary śmiertelne i rozliczenia sprawców kolejnych tragedii.

Today, three more bodies were found on the Polish-Belarusian border. These are three more victims of the deadly policy of push-backs. Three more deaths that could have been avoided.

The first body was found around 12pm during a search operation organized by activists from POPH – Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. It was a dark-skinned man. The head of the District Prosecutor’s Office in Hajnówka said that clothes and photographs were found with the corpse; the latter show the figure of a man around 20-30 years old. As Czaban robi raban later informed, the dead man’s identity is confirmed and family was already contacted. We extend our deepest condolences to all relatives.

Two more bodies were found in the Świsłocz river this afternoon. They belong to a woman and a man. The deceased’s identities are unknown. The prosecutor’s office launched an investigation into the death. We will receive more information soon.

Already in September 2021, we appealed to the government, saying that if the actions of the authorities do not change, people will find more bodies after the meltdowns. The deadly policy of push-backs and gross violations of the rights of migrants result in more victims in the Polish-Belarusian border area.

Since the beginning of the humanitarian crisis, at least 37 people have died on their way to safe life and dignity. Every day we receive reports from people whose loved ones have recently gone missing in the border area.

In total, since the beginning of the humanitarian crisis, we have received reports of almost 300 missing people. In some cases, after a few months, the bodies of the missing are found. We may never know how many people really died on the frontier.

We stand in solidarity with every victim of violence and inhumane policies of the government.

We demand that responsibility be taken for all the fatalities and that the perpetrators of subsequent tragedies be held accountable.

Skip to content