W piątek 24 marca odnalezione zostało ciało 40. ofiary śmiertelnej na pograniczu polsko-białoruskim

Znajdowało się ono na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, w okolicach rzeki Hwoźna.

Na zmarłego natrafili podczas patrolu obywatelskiego wolontariusze z POPH – Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne; od razu poinformowali służby. Obecnie trwają czynności procesowe i identyfikacyjne.

Zarówno pomocą humanitarną osobom w drodze, jak i poszukiwaniami osób zaginionych na pograniczu, wciąż zajmują się aktywistki i aktywiści oraz miejscowi mieszkańcy i mieszkanki. Działania służb sprowadzają się często do wywózek do Białorusi, na których nielegalność wskazują nie tylko prawnicy i prawniczki organizacji humanitarnych, ale także kolejne wyroki sądów.

Apelujemy o zdecydowaną zmianę polityki rządu i podległych im służb. Każda z minimum 40 śmierci na pograniczu to ludzka tragedia i wielki ból dla rodzin i bliskich zmarłych. Składamy im najszczersze kondolencje.

Last Friday (24th of March), the body of the 40th victim was found on the Polish-Belarusian border area – in the Białowieża National Park, near the Hwoźna River.

The body was found by volunteers from POPH – Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne during a civic patrol; authorities were informed immediately. Procedural and identification activities are currently underway.

Activists and local residents continue to provide humanitarian aid for people on the move and they also help with searching for missing persons on the borderland. In the same time uniformed services often concentrate on push-backs to Belarus, the illegality of which is indicated not only by lawyers from humanitarian organizations, but also by successive court judgments.

We call for a change in the policy of the government and its subordinate services. Each of the minimum of 40 deaths in the border area is a human tragedy and great pain for the families and loved ones of the deceased. We extend our deepest condolences.

Skip to content