Zaginięcia

Od początku kryzysu humanitarnego na pograniczu polsko-białoruskim giną ludzie. Do tej pory Grupa Granica zarejestrowała w summie aż 296 osób zaginionych, z czego 74 osoby zostały odnalezione. Ponad połowę stanowią mężczyźni, ale dużym odsetkiem są kobiety (ok. 20%) i nieletni (ok. 13%).

Największą grupę osób zaginionych stanowią obywatele krajów objętych wieloletnimi konfliktami zbrojnymi lub kryzysami i destabilizacją polityczną, takich jak: Syria, Irak, Jemen, Sudan, Kongo.

Liczba zgłoszeń rośnie zwłaszcza w miesiącach jesienno-zimowych ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne i niskie temperatury, które powodują, że przetrwanie w lesie jest nie lada wyzwaniem.

Jedną z głównych przyczyn zaginięć jest stosowanie polityki nielegalnych wywózek wobec osób uchodźczych, które, pozbawione dostępu do pomocy humanitarnej i medycznej, a często także ubrań oraz telefonów, zmuszane są do powrotu na teren Białorusi w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Skip to content