Uwaga, ważna wiadomość dla nauczycieli i edukatorów‼️

Razem ze Stowarzyszeniem 9dwunastych zapraszamy na warsztaty specjalistyczne „Zarządzanie różnorodnością w szkole”.

Dowiecie się na nim między innymi:

Jak zapobiegać konfliktom w zróżnicowanych kulturowo grupach?

Jak uczyć o różnicach społecznych?

Jak wspierać integrację młodych ludzi z doświadczeniem migracji (uchodźstwa) ze społecznością przyjmującą?

Jak zarządzać różnorodnością w szkole?

Te zagadnienia są rozwinięciem jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23 ustalonych przez Ministra Edukacji i Nauki „Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej”.

Warsztaty składają się z dwóch części.

Pierwszą z nich jest dwudniowy intensywny warsztat antydyskryminacyjny (spotkanie osobiste) w Białymstoku w dniach 2-3 grudnia 2022.

Druga część to dwa popołudniowe webinaria online: 7 i 13 grudnia.

Warsztaty są nieodpłatne i kończą się uzyskaniem dyplomu.

Więcej szczegółów możecie znaleźć w formularzu zgłoszeniowym (tu).

Przekazujcie tę informację dalej, w szczególności do nauczycieli, nauczycielek i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do poniedziałku, 28 listopada 2022.

Warsztaty organizuje Stowarzyszenie Egala we współpracy ze Stowarzyszeniem 9dwunastych.

Warsztaty są finansowane przez ActionAid. Realizację warsztatów wspiera finansowo firma Dworzysk.