Zarządzanie różnorodnością w szkole. Warsztaty.

Uwaga, ważna wiadomość dla nauczycieli i edukatorów‼️

Razem ze Stowarzyszeniem 9dwunastych zapraszamy na warsztaty specjalistyczne „Zarządzanie różnorodnością w szkole”.

Dowiecie się na nim między innymi:

Jak zapobiegać konfliktom w zróżnicowanych kulturowo grupach?

Jak uczyć o różnicach społecznych?

Jak wspierać integrację młodych ludzi z doświadczeniem migracji (uchodźstwa) ze społecznością przyjmującą?

Jak zarządzać różnorodnością w szkole?

Te zagadnienia są rozwinięciem jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23 ustalonych przez Ministra Edukacji i Nauki „Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej”.

Warsztaty składają się z dwóch części.

Pierwszą z nich jest dwudniowy intensywny warsztat antydyskryminacyjny (spotkanie osobiste) w Białymstoku w dniach 2-3 grudnia 2022.

Druga część to dwa popołudniowe webinaria online: 7 i 13 grudnia.

Warsztaty są nieodpłatne i kończą się uzyskaniem dyplomu.

Więcej szczegółów możecie znaleźć w formularzu zgłoszeniowym (tu).

Przekazujcie tę informację dalej, w szczególności do nauczycieli, nauczycielek i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do poniedziałku, 28 listopada 2022.

Warsztaty organizuje Stowarzyszenie Egala we współpracy ze Stowarzyszeniem 9dwunastych.

Warsztaty są finansowane przez ActionAid. Realizację warsztatów wspiera finansowo firma Dworzysk.

Skip to content