Pomoc na granicy

Pomoc na granicy

Od sierpnia 2021 r. granica polsko-białoruska stała się nową drogą migracji do Unii Europejskiej dla osób dotkniętych wojnami, kryzysem klimatycznymi i ubóstwem.  

Brak systemowego wsparcia osób, ubiegających się o azyl na granicy polsko-białoruskiej, naraża je na utratę zdrowia, a nawet życia. Osoby przepychane z Białorusi do Polski i z Polski na Białoruś są narażone na przemoc ze strony Straży Granicznej i innych organów odpowiedzialnych za kontrolę granicy.

Warunki przy granicy są bardzo trudne ze względu na specyfikę krajobrazu i wahania temperatur. W okolicy znajdują się gęste lasy oraz bagna, co sprawia, że teren jest trudno dostępny i niebezpieczny. Zimą temperatury spadają do minus 25°C, co naraża osoby w drodze na hipotermię. Osoby potrzebujące pomocy często znajdują się w bardzo złym stanie psychicznym i fizycznym. Doświadczają przemocy ze strony służb, są wychłodzone, przez wiele dni nic nie jedzą. Ponadto niejednokrotnie doznają złamań, ran i urazów w wyniku upadku z muru granicznego.

Nasz zespół dociera bezpośrednio do osób w drodze, zapewniając niezbędną pomoc humanitarną: wodę, jedzenie, suche ubrania, artykuły higieniczne oraz pierwszą pomoc medyczną. Oferujemy także wsparcie społeczno-psychologiczne, pomagając ludziom w drodze w radzeniu sobie ze stresem i traumą. Dodatkowo udzielamy podstawowych informacji o systemie prawnym w Polsce i możliwościach ubiegania się o ochronę międzynarodową.

Skip to content