Szpital

Szpital

Warunki wzdłuż granicy polsko-białoruskiej są niezwykle trudne, a brak pomocy i systemowego wsparcia dla uchodźców i uchodźczyń naraża ich na utratę zdrowia, a nawet życia.

Bezpośrednie tragiczne skutki polityki migracyjnej i postawienia płotu na granicy to wyniszczenie organizmu, zatrucia spowodowane spożyciem wody z kałuż i bagien, złamania po upadku z płotu, wyczerpanie długą drogą przez trudno dostępne leśne i bagienne tereny, hipotermia czy poronienia w lesie.

Do szpitali często są przyjmowane osoby w stanie krytycznym. Pacjentki i pacjenci mają utrudniony dostęp do tłumacza, pomocy prawnej i psychologicznej oraz do artykułów pierwszej potrzeby, jak ubrania i przybory toaletowe. Pojawiają się też doniesienia o ludziach wypychanych  ze szpitala z powrotem na Białoruś, czasem w bardzo złym stanie zdrowia.

Dlatego jednym z obszarów naszej działalności jest pomoc osobom w drodze, które znalazły się w podlaskich szpitalach. Jesteśmy ich pełnomocnikami, tłumaczymy im sytuację, w jakiej się znalazły, oraz ich prawa i obowiązki w procedurze o ochronę międzynarodową w Polsce. Szukamy również prawników i przesyłamy do właściwych placówek Straży Granicznej niezbędne dokumenty, takie jak pełnomocnictwa, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające tożsamość lub inne dokumenty świadczące o prześladowaniach w krajach pochodzenia. Umożliwiamy również dostęp do wsparcia psychologicznego.

Zapewniamy wsparcie rzeczowe, dostarczając ubrania, obuwie i pakiety higieniczne spakowane w plecaku. Kupujemy jedzenie do szpitala: owoce, soki, wodę, przekąski, realizujemy recepty, pacjentom po urazach ortopedycznych zapewniamy niezbędny sprzęt ortopedyczny taki jak kule, ortezy, temblaki.  Współpracujemy z tłumaczami, aby umożliwić pacjentom komunikację w ich ojczystym języku. Pomagamy im skontaktować się z rodzinami oraz pośredniczymy kontakcie z lekarzami i personelem szpitala. Skutecznie łączymy nasze kontakty z różnymi organizacjami i podmiotami, aby zapewnić wsparcie w szpitalu oraz po jego opuszczeniu, gdy osoby trafią do ośrodka dla cudzoziemców.

Skip to content