Zapraszamy serdecznie na warsztaty dotyczące edukacji antydyskryminacyjnej! Warsztaty adresowane są do osób zainteresowanych prowadzeniem i projektowaniem działań antydyskryminacyjnych, zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą. W ich trakcie uczestniczki i uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane m.in. z uprzedzeniami, stereotypami i dyskryminacją oraz działania antydyskryminacyjne realizowane w klasach zróżnicowanych kulturowo.Organizatorkami warsztatów są Stowarzyszenie Egala i 9dwunastych. Warsztat odbędzie się 12 kwietnia 2022 w godz. 11:30 – 17:30 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3, sala 206. Jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową, na adres: stowarzyszenie.egala@gmail.com do 10 kwietnia.